Het cardiovasculair risico inschatten

Dankzij een optimale evaluatie van het cardiovasculaire risico kunnen artsen de behandeling bij hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium bijstellen.

Cardiovasculair risico bij diabetes

Diabetes gaat gepaard met talrijke vasculaire complicaties op lange termijn:

  • Cardiovasculaire complicaties – hierbij zijn perifeer arterieel vaatlijden en een
     beroerte inbegrepen. Mensen met diabetes hebben twee- tot viermaal zoveel kans op hart- en vaatziekte als mensen zonder diabetes. Bovendien zijn hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaak van mortaliteit bij mensen met diabetes.
  • Diabetische nefropathie – deze aandoening leidt tot een verminderde capaciteit van de nieren om de bloedsomloop naar behoren te filteren vanwege de door hyperglycemie veroorzaakte schade aan bloedvaten. Uiteindelijk kan de aandoening zich ontwikkelen tot een terminale nierziekte.Bij de meeste patiënten ontwikkelt de aandoening zich echter niet tot terminale nierziekte, aangezien het risico op overlijden aan hart- en vaatziekten hoger is dan het overlijden door nierfalen.
  • Diabetische retinopathie – algemene oogheelkundige problemen als gevolg van hyperglycemie, die ruim na de eerste diagnose van diabetes optreden.Verschillende typen diabetische retinopathie zijn bekend, zoals proliferatieve diabetische retinopathie, niet-proliferatieve diabetische retinopathie en door diabetes veroorzaakt maculair oedeem (afzetting van vloeistof en eiwitten).
  • Diabetische neuropathie – de verminderde bloedstroom en de hyperglycemie kan tijdelijk of permanent zenuwletsel tot gevolg hebben. Typen neuropathie zijn onder meer autonome neuropathie, waarbij de spijsverteringfunctie verandert en eventueel de cardiale functie en bloeddruk; perifere neuropathie met pijn of gevoelloosheid of tintelingen in de handen/voeten; focale neuropathie, met plotselinge spierverslapping of pijn in een zenuw of in een bundel zenuwen, en proximale neuropathie, met pijn in de dijen en heupen.

 

De AGE Reader is een geweldig hulpmiddel om patiënten te identificeren met een verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetische complicaties.

Meer informatie
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze producten? Vraag hier informatie aan die u wilt ontvangen.

AGE Reader mu
Inschatting van het niet-invasieve cardiovasculaire risico
De AGE Reader mu is de jongste generatie AGE Reader en combineert een hoge kwaliteitsnorm voor metingen met een innovatief ontwerp. De AGE Reader mu is een perfect hulpmiddel voor artsen die de persoonlijke therapie voor hun patiënten willen verbeteren.
Meer lezen »
Over de onderneming

Informatie over DiagnOptics.

Informatie voor patiënten

Informatie over producten van DiagnOptics en AGE's.

Informatie voor professionals

Informatie over AGE's, metingen met de AGE Reader en de klinische validatie.