Het cardiovasculair risico inschatten

Dankzij een optimale evaluatie van het cardiovasculaire risico kunnen artsen de behandeling bij hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium bijstellen.

Uw cardiovasculair risico-inschatting verbeteren

Traditionele cardiovasculaire risicofactoren

Momenteel is de aanpak van cardiovasculair risico vooral gebaseerd op een beoordeling van de traditionele risicofactoren, zoals bloeddruk, lipidenniveau (cholesterol), HbA1c en familiegeschiedenis. 

Hoge bloeddruk of hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een verhoogde bloeddruk laat het hart harder werken, waardoor het hart en de vaten gevoeliger zijn voor letsel. Er zijn een aantal bloeddrukverlagende geneesmiddelen verkrijgbaar om de bloeddruk omlaag te krijgen.
 
Lipiden zijn onder meer cholesterol, cholesterolesters, fosfolipiden en triglyceriden. Hoge waarden van triglyceriden en LDL-cholesterol in combinatie met lage HDL-cholesterolwaarden worden in verband gebracht met atherosclerose (de vorming van vetachtige afzettingen op de vaatwanden, waardoor het risico van een hartaanval en beroerte wordt verhoogd). Hyperlidemie kan worden behandeld met een geneesmiddelklasse genaamd ‘statines’.
 
Deze traditionele risicofactoren worden het meest gebruikt om het cardiovasculaire risico van een patiënt in te schatten. Alhoewel deze risicofactoren zeer belangrijke determinanten zijn voor het cardiovasculair risico, geven ze niet altijd een verklaring voor het cardiovasculaire risico bij patiënten met diabetes en nierfalen.
 

Risicoscores van cardiovasculaire gebeurtenissen

In de meeste landen worden artsen via klinische richtlijnen voorgeschreven om risicoscores voor cardiovasculair aandoeningen te gebruiken zoals Framingham, de UKPDS-risicocalculator en SCORE. Deze risicoscores maken gebruik van verschillende klinische metingen (bloedtests) en berekenen op basis hiervan het cardiovasculaire risico van een patiënt. In de dagelijkse praktijk worden deze risicoscores zelden door artsen gebruikt, omdat hiervoor een aantal tijdrovende en dure laboratoriumtests nodig zijn en de klinische resultaten middelmatig zijn.

Aanbevolen literatuur: AGE Reader voegt extra klinische informatie toe aan de UKPDS

Uw cardiovasculair risico-inschatting verbeteren

De uitgebreid gevalideerde AGE Reader biedt een directe en niet-invasieve inschatting van het cardiovasculaire risico. De AGE Reader is zeer gebruiksvriendelijk en levert extra informatie op van klinische meerwaarde.

De AGE Reader verbetert de voorspelling van cardiovasculair risico van patiënten met diabetes, nierfalen en atherosclerose. De methode is handig, gebruiksvriendelijk en gevalideerd.

Meer informatie over hoe u een betere cardiovasculair risico-inschatting kan maken met de AGE Reader.

 

Meer informatie
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze producten? Vraag hier informatie aan die u wilt ontvangen.

AGE Reader mu
Inschatting van het niet-invasieve cardiovasculaire risico
De AGE Reader mu is de jongste generatie AGE Reader en combineert een hoge kwaliteitsnorm voor metingen met een innovatief ontwerp. De AGE Reader mu is een perfect hulpmiddel voor artsen die de persoonlijke therapie voor hun patiënten willen verbeteren.
Meer lezen »
Over de onderneming

Informatie over DiagnOptics.

Informatie voor patiënten

Informatie over producten van DiagnOptics en AGE's.

Informatie voor professionals

Informatie over AGE's, metingen met de AGE Reader en de klinische validatie.