AGE Reader

Inschatting van het niet-invasieve cardiovasculaire risico

Patient friendly diagnosis, Personalized care & Preventing disease

Wilt u een offerte aanvragen voor de aankoop of lease van producten? Offerte aanvragen

Klinische validatie

De gemakkelijke en veilige meting van de AGE Reader biedt essentiële klinische informatie aan clinici en onderzoekers. De AGE Reader is gevalideerd naar de gouden standaard voor AGE’s meten (huidbiopten). Er is aangetoond dat autofluorescentie van de huid sterk verband houdt met AGE’s.

Het apparaat is gedurende de laatste paar jaar klinisch gevalideerd in meerdere grootschalige klinische onderzoeken, waarbij tienduizenden gezonde personen, diabetici en patiënten met hart en vaatziekte en nierfalen betrokken waren. De klinische onderzoeken hebben aangetoond dat autofluorescentie een betrouwbare, onafhankelijke risico-inschatting biedt van mortaliteit, diabetische complicaties en cardiovasculaire events. Hiermee kan onafhankelijk cardiovasculaire co-morbiditeit en mortaliteit worden voorspeld bij patiënten met diabetes, nierfalen en dialysepatiënten.

Diabetes

Er werden aanvankelijk klinische studies uitgevoerd van diabetes mellitus, omdat deze ziekte het klassieke voorbeeld is van de toegenomen vorming en stapeling van AGE’s. Autofluorescentie van de huid bleek inderdaad ongeveer 30% hoger te zijn bij patiënten met diabetes mellitus type 1 of 2 in vergelijking met controlegroepen van vergelijkbare leeftijd. In een groot cohort van goed gecontroleerde diabetes type 2 patiënten in de eerstelijnszorg was er een relatie tussen de aanwezigheid en ernst van microvasculaire en macrovasculaire complicaties en een graduele toename van autofluorescentie van de huid. (Lutgers 2006). Gerrits et al. (2008) rapporteerden dat autofluorescentie van de huid niet alleen samenhangt met diabetische nefropathie en neuropathie, maar ook de ontwikkeling ervan kan voorspellen.

De UKPDS-risicoscore (UKPDS: UK Prospective diabetes Study) blijkt het meest gebruikte hulpmiddel te zijn om complicaties bij diabetes type 2 te voorspellen. Hoewel veel patiënten met diabetes type 2 tegenwoordig volgens de richtlijnen streng worden gecontroleerd op de klassieke risicofactoren (bijvoorbeeld cholesterol, bloeddruk, roken en HbA1c), doen zich bij hen alsnog cardiovasculaire complicaties voor. Daarbij kan bij risicoberekeningen het CV-risico worden onderschat bij patiënten die al met bloeddrukverlagende of lipidenverlagende geneesmiddelen zijn behandeld. Als gevolg hiervan is er bij clinici behoefte aan extra markers om patiënten te identificeren die een verhoogd risico lopen op het krijgen van CV-complicaties.

De publicatie door Lutgers et al. (2009) in Diabetologia toonde aan dat naast de klassieke risicofactoren de AGE Reader van toegevoegde waarde is bij de bepaling van het CV-risico. In een groep van bijna 1000 goed gecontroleerde (HbA1c: 7%) type 2 diabetes patiënten in de eerstelijnszorg is aangetoond dat dat de meting van de AGE Reader afgezien van de leeftijd de beste afzonderlijke voorspeller was van CV-mortaliteit en totale mortaliteit. Deze publicatie heeft bovendien aangetoond dat de meting van de AGE Reader in combinatie met de UKPDS-risicoscore extra prognosegegevens levert en vaak leidt tot een nieuwe classificatie van een laag/gemiddeld risico naar hoog risico (27%) en vice versa. Als de AGE Reader niet was gebruikt, zou 27% van de patiënten dus onjuist zijn geclassificeerd en zou mogelijk niet een gewenste behandeling krijgen.

Nierziekte

De AGE Reader is tevens uitgebreid getest in verband met nierziekte, wat tot de volgende belangrijke conclusies heeft geleid:

  • Autofluorescentie van de huid is een onafhankelijke voorspeller van met hart- en vaatziekten samenhangende mortaliteit bij hemodialysepatiënten.
  • Autofluorescentie van de huid is een onafhankelijke voorspeller van mortaliteit en chronisch transplantaatverlies bij patiënten bij wie een niertransplantatie is uitgevoerd.
  • Autofluorescentie van de huid hangt samen met vaatelasticiteit en de diastolische functie bij zowel hemodialyse- als peritoneale dialysepatiënten.

Hart- en vaatziekten

Klinisch onderzoek naar de AGE Reader in verband met hart- en vaatziekten heeft tot de volgende bevindingen geleid:

Sinds de introductie van de AGE Reader zijn er meer dan 145 wetenschappelijke verhandelingen gepubliceerd. Deze verhandelingen zorgen voor een uitgebreide klinische validatie. 

Wilt u graag een white paper en een productbrochure ontvangen? Voer hier uw naam en e-mailadres in.

Meer informatie
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze producten? Vraag hier informatie aan die u wilt ontvangen.

AGE Reader-app
Met de AGE Reader-app kunt u een uitgebreid cardiovasculair-risicorapport genereren, gebaseerd op de meting van de AGE Reader. Voor elke patiënt kunnen alle bezoeken worden bijgehouden en geraadpleegd in de gebruiksvriendelijke app.
Lees meer »
Over de onderneming

Informatie over DiagnOptics.

Informatie voor patiënten

Informatie over producten van DiagnOptics en AGE's.

Informatie voor professionals

Informatie over AGE's, metingen met de AGE Reader en de klinische validatie.