AGE Reader

Inschatting van het niet-invasieve cardiovasculaire risico

Patient friendly diagnosis, Personalized care & Preventing disease

Wilt u een offerte aanvragen voor de aankoop of lease van producten? Offerte aanvragen

AGE Reader in de klinische zorgverlening

De uit de AGE Reader verkregen informatie kan artsen helpen om de behandeling te concentreren op patiënten met het hoogste risico op complicaties. Dit betreft patiënten die leiden aan diabetes mellitus of nierfalen, maar ook acute aandoeningen zoals acuut coronair syndroom en sepsis.

De niet-invasieve meting van de AGE Reader is vooral van toegevoegde waarde bij bestaande risicoscores voor het voorspellen van het cardiovasculaire risico bij diabetespatiënten. De meting van de AGE Reader geeft een beeld van het glycometabole geheugen, dat niet wordt meegenomen door de standaardrisicomarkers en waarvan is aangetoond dat het klinisch relevante gegevens toevoegt aan de voorspelling van het cardiovasculaire risico voor diabetespatiënten.

Bij diabetespatiënten is aangetoond dat de AGE Reader:

  • de vasculaire schade van een patiënt weergeeft;
  • diabetespatiënten met een risico op het ontwikkelen van cardiovasculaire complicaties identificeert;
  • diabetespatiënten met een risico op het ontwikkelen van microvasculaire complicaties identificeert;
  • een kostenbesparend hulpmiddel is bij keuringen met een toegevoegde klinische waarde ten opzichte van conventionele risicomethoden.

De informatie van de AGE Reader is vooral interessant voor de volgende toepassingen:

  • De meetresultaten zijn een motivatiemiddel voor patiënten.
  • Het helpen bij het maken van klinische beslissingen over het intensiveren of veranderen van de behandeling van diabetespatiënten, zoals overstappen op een intensievere diabetesbehandeling of meerdere therapieën.
  • Het helpen bij het maken van klinische beslissingen over de drempelwaarden voor de traditionele markers voor het cardiovasculaire risico.
  • Het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van complicaties die niet konden worden geïdentificeerd op basis van de traditionele markers voor het cardiovasculaire risico.

Wilt u graag een white paper en een productbrochure ontvangen? Voer hier uw naam en e-mailadres in.

Meer informatie
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze producten? Vraag hier informatie aan die u wilt ontvangen.

AGE Reader-app
Met de AGE Reader-app kunt u een uitgebreid cardiovasculair-risicorapport genereren, gebaseerd op de meting van de AGE Reader. Voor elke patiënt kunnen alle bezoeken worden bijgehouden en geraadpleegd in de gebruiksvriendelijke app.
Lees meer »
Over de onderneming

Informatie over DiagnOptics.

Informatie voor patiënten

Informatie over producten van DiagnOptics en AGE's.

Informatie voor professionals

Informatie over AGE's, metingen met de AGE Reader en de klinische validatie.