Het cardiovasculair risico inschatten

Dankzij een optimale evaluatie van het cardiovasculaire risico kunnen artsen de behandeling bij hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium bijstellen.

Cardiovasculair risico bij nierziekte

Patiënten met chronische nierinsufficiëntie hebben een aanzienlijk hoger risico op cardiovasculaire events en cardiovasculair overlijden. Bovendien is de morbiditeit en mortaliteit ervan hoger bij het optreden van events. Het is bekend dat in de conventionele risicoscores voor cardiovasculair risico, zoals de Framingham-tabellen, het risico van hart- en vaatziekte bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie ernstig wordt onderschat.
 
In grote outcome studies is aangetoond dat de AGE Reader nierpatiënten identificeert met een verhoogd cardiovasculair risico. Deze patiënten zullen het meest profiteren van een bijstelling van hun behandeling in een vroeg stadium.
 

De AGE Reader is uitgebreid getest in verband met nierziekte, wat tot de volgende belangrijke conclusies heeft geleid:

  • Autofluorescentie van de huid is een onafhankelijke voorspeller van nierfunctie en mortaliteit bij CKD-3 en hemodialysepatiënten.
  • Autofluorescentie van de huid is een onafhankelijke voorspeller van mortaliteit en chronisch transplantaatverlies bij patiënten bij wie een niertransplantatie is uitgevoerd.
  • Autofluorescentie van de huid hangt samen met vaatelasticiteit en de diastolische functie bij zowel hemodialyse- als peritoneale dialysepatiënten.
Aanbevolen literatuur:

 

Meer informatie
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze producten? Vraag hier informatie aan die u wilt ontvangen.

AGE Reader mu
Inschatting van het niet-invasieve cardiovasculaire risico
De AGE Reader mu is de jongste generatie AGE Reader en combineert een hoge kwaliteitsnorm voor metingen met een innovatief ontwerp. De AGE Reader mu is een perfect hulpmiddel voor artsen die de persoonlijke therapie voor hun patiënten willen verbeteren.
Meer lezen »
Over de onderneming

Informatie over DiagnOptics.

Informatie voor patiënten

Informatie over producten van DiagnOptics en AGE's.

Informatie voor professionals

Informatie over AGE's, metingen met de AGE Reader en de klinische validatie.