Het cardiovasculair risico inschatten

Dankzij een optimale evaluatie van het cardiovasculaire risico kunnen artsen de behandeling bij hoogrisicopatiënten in een vroeg stadium bijstellen.

Cardiovasculair risico bij atherosclerose

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) ondervinden op grote schaal atherosclerose. Dit leidt tot een sterke verhoogd risico op cardiovasculaire gebeurtenissen en een toegenomen mortaliteit. Er is aangetoond dat PAD-patiënten een verhoogd risico lopen op een myocardinfarct en een beroerte en een veel hoger mortaliteitscijfer hebben door allerlei oorzaak.

Het is essentieel het persoonlijke cardiovasculaire risico van elke PAD-patiënt te meten om te bepalen wie het hoogste risico loopt op cardiovasculaire events. Er zijn meerdere opties beschikbaar als al in een vroeg stadium van de ziekte een verhoogd cardiovasculair risico is geconstateerd.

Veel klinische studies hebben de toegevoegde waarde aangetoond van het gebruik van de AGE Reader als niet-invasieve marker van een verhoogd risico bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Klinisch onderzoek naar de AGE Reader in verband met hart- en vaatziekten heeft tot de volgende bevindingen geleid:

  • Autofluorescentie van de huid geeft een inschatting van amputaties bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
  • Autofluorescentie van de huid geeft een inschatting van de mortaliteit en coronaire gebeurtenissen bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden.
Meer informatie
Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over onze producten? Vraag hier informatie aan die u wilt ontvangen.

AGE Reader mu
Inschatting van het niet-invasieve cardiovasculaire risico
De AGE Reader mu is de jongste generatie AGE Reader en combineert een hoge kwaliteitsnorm voor metingen met een innovatief ontwerp. De AGE Reader mu is een perfect hulpmiddel voor artsen die de persoonlijke therapie voor hun patiënten willen verbeteren.
Meer lezen »
Over de onderneming

Informatie over DiagnOptics.

Informatie voor patiënten

Informatie over producten van DiagnOptics en AGE's.

Informatie voor professionals

Informatie over AGE's, metingen met de AGE Reader en de klinische validatie.